กิจกรรม รฟท.

รวค. และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างเส้นทางก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงกลางดง - ปางอโศก

      วันนี้ (20 สิงหาคม 2560) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เดินทางไปสำรวจการก่อสร้างเส้นทางก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงกลางดง – ปางอโศก  โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - นครราชสีมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่สถานีกลางดง–  ปางอโศก เสาโทรเลข (สทล.) ที่ 161 หลัก 3 - 4 โดยใช้พื้นที่ตามแนวเส้นทางด้านละ 40 เมตร และจะต้องปรับแนวเส้นทางเวนคืนที่ดินเพิ่ม ซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงจากสถานีกรุงเทพ – นครราชสีมา มีจำนวน 6 สถานี ส่วนสัญญาที่ 2.2 จะส่งให้รัฐมนตรีพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้ และสัญญาที่เหลือจะใช้เวลา 6 – 8 เดือน และจะเตรียมทีมที่ 2 เพื่อสำรวจเส้นทางนครราชสีมา – หนองคาย มีจำนวน 5 สถานี คือ นครราชสีมา ชุมทางบ้านไผ่(เชื่อมทางคู่เส้นใหม่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ซึ่งเป้าหมายจะเสร็จในปี 2565 อย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขนส่งสินค้าและผู้โดยสารจากคุนหมิง ประเทศจีนมายังประเทศไทย ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสถานีบ้านกระโดน เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น โดยจะใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในบริเวณใกล้เคียง เช่น บัวใหญ่ – ท่าพระ เพื่อจะขนสินค้าจากหนองคาย นครพนม ลงสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และจะเป็นสถานีเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง ที่สถานีจิระ โดยจะมอบให้กรมทางหลวงชนบท พิจารณาการเชื่อมโยงเครือข่ายทางถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email