ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2562 ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ นายวรวุฒิ ยังได้รับมอบต้นรวงผึ้งพระราชทาน อันเป็นต้นไม้มงคลประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อนำไปปลูกภายในหน่วยงาน เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ อีกทั้งยังแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

สำหรับต้นรวงผึ้ง ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ โดยมักออกดอกติดผลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ซึ่งตรงกับในช่วงวันพระราชสมภพของพระองค์ นอกจากนี้ สีของดอกรวงผึ้งยังมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และเมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่