ข่าวประจำวัน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ เชิญ ส.ค.ส. และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2563 มอบให้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2563) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ เชิญ ส.ค.ส. และไดอารี่พระราชทานประจำปี 2563 มอบให้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ