ข่าวประจำวัน

รับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน

 

ด้วยฝ่ายบริการสินค้า  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครตัวแทนปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการขนส่งผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางรถไฟ   

รายละเอียดตามรูปแนบ หรือติดต่อ 02 737 9271

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email