ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 ประสบผลสำเร็จด้วยดี มีผู้โดยสารใช้บริการ 660,149 คน

(ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2562 วันที่ 4 มกราคม 2562)


          การรถไฟฯ เผยแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 ประสบความสำเร็จด้วยดี ไม่พบผู้โดยสารตกค้าง มียอดผู้ใช้บริการตลอด
7 วัน 660,149 คน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผู้โดยสารเดินทางมากสุด 117,624 คน ขณะที่เส้นทางสายใต้แชมป์เดินทางสูงสุด รองลงมาเป็นสายอีสาน และสายเหนือ
          นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการรับส่งประชาชนทุกคนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว
อย่างสวัสดิภาพ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด 
         ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้สรุปผลการดำเนินแผนอำนวยความสะดวกฯ ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 โดยมีการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติ 244 ขบวนต่อวัน พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จำนวน 13 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารใช้บริการได้กว่า 660,149 คน ซึ่งมียอดผู้ใช้บริการใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 661,864 คน และพบว่าในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟสูงสุด 117,624 คน 
         นอกจากนี้เมื่อแยกจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ พบว่าเป็นการใช้บริการขบวนรถไฟขาออก 373,656 คน ขบวนรถไฟขาเข้า 286,493 คน และขบวนรถเสริมอีก 10,245 คน สำหรับเส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดคือ สายใต้ 227,714 คน รองลงมาเป็นสายตะวันออกเฉียงเหนือ 176,595 คน สายเหนือ 146,397 คน สายตะวันออก 62,631 คน และสายแม่กลอง 36,567 คน 

        นายวรวุฒิกล่าวว่า ขณะเดียวกันในช่วงตลอดเทศกาล การรถไฟฯ ยังได้ตั้งชุดเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจร่วมดูแลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ บริเวณสถานีสำคัญๆ และบนขบวนรถทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรถจักรรถพ่วงตามเขตแขวงต่างๆ และสถานีสำคัญๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
       “สุดท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการรถไฟเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการเดินทางอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การให้บริการเดินทางโดยสารรถไฟตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เป็นไปด้วยความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการเดินทาง”

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email