กิจกรรม รฟท.

การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็นปัญหาการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

         

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าว นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ผู้รับสิทธิดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ปรับพื้นที่เฟสแรกไปแล้วกว่า 1,084 ไร่) ประกาศหยุดการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการตั้งศูนย์กระจายสินค้าทางรางในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยศูนย์กระจายสินค้าทางรางเป็นจุดขายของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งทำให้ค่าขนส่งทางรางต่ำกว่าปกติ 4 เท่า อีกทั้งยังเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเข้ามาดูแลให้ได้รับสิทธิพิเศษเทียบเท่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั้น

          การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงดังนี้ การรถไฟฯ มีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ซึ่งรวมงานก่อสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ 18 ไร่ บริเวณ กม.550 ไว้ด้วย โดยคอนเทนเนอร์ยาร์ดดังกล่าวอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพียง 2 กม. การวางรางรถไฟเข้าไปพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพื่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าทางราง จึงทับซ้อนกับคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่สถานีรถไฟหนองตะไก้โดยตรง หากรัฐบาลจะดำเนินโครงการทั้งสองแห่ง ก็จะเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบและชัดเจน จึงต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study) ก่อน ทั้งในด้านปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า ความเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนสายหลัก ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหารการเดินรถ และความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ที่ผ่านมาหากเอกชนจะขอวางรางเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน เอกชนจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างเอง แต่สำหรับกรณีนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนั้น หากผลการศึกษาออกมาว่า การวางรางเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีมีความเหมาะสมกว่าการสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ การรถไฟฯ ก็จะยกเลิกงานก่อสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ดที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ และขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการวางรางรถไฟเข้าไปในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีแทน ในส่วนของการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนในเขตทางรถไฟนั้น การรถไฟฯ ต้องพิจารณาผลกระทบจากการใช้พื้นที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง หากมีพื้นที่เพียงพอ การรถไฟฯ ก็ยินดีอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนขนานรางรถไฟ ทั้งนี้การอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบของการรถไฟฯ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email