ข่าวประจำวัน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

           วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2561) ณ วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วมจำนวนมาก มียอดจำนวนเงินถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้แก่ทางวัด จำนวน 1,116,325.50 บาท ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม และโรงเรียนพระปริญัติธรรม โรงเรียนละ 10,000 บาท อีกด้วย

          วัดชัยชนะสงคราม เดิมชื่อ "วัดตึก" สร้างขึ้นในบริเวณบ้านและที่ดินของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังจากเดินทางไปรบชนะญวน และเขมรกลับมา ได้มีจิตศรัทธายกที่ดิน และบ้าน ถวายเป็นวัด ตั้งชื่อว่า "วัดชัยชนะสงคราม" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการมีชัยชนะสงคราม อยู่ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email