ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น "SRT Zero Toterance"

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และพี่น้องประชาชน จัดกิจกรรม ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต SRT Zero Toterance ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นร่วมกันอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00- 12.00 น. บริเวณชานชาลาที่ 4 และ 5 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email