ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมบูรณาการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางสายใต้ตลอด 24 ชั่วโมง

                       ภาพน้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายใต้ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

                       สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเกิดปริมาณน้ำฝนสะสมเข้าท่วมหลายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งสถานการณ์การเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางสายใต้ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561

                        นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงมีปริมาณหนักอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟและน้ำไหลเซาะหินโรยทางระหว่างสถานีโคกคราม - นครศรีธรรมราช กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เร่งอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางสายใต้ตลอดเส้นทาง โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 การถไฟฯ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทางของรถไฟสายใต้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วย

                        ขบวนรถเส้นทางกรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ได้ปรับเดินรถให้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย1. ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 19.30 น. 2. ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ออกกรุงเทพ เวลา 17.35 น. และหลังจากนั้นการรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป

                        ส่วนขบวนรถที่เดินทางจากนครศรีธรรมราช –กรุงเทพ การรถไฟฯ จะทำการขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์จากสถานีต้นทางมายังสถานีชุมทางทุ่งสงจำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 16.20 น. และ 2. ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ ออกชุมทางทุ่งสง เวลา 14.24 น.

                        นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า การรถไฟฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนการเดินรถในขบวนรถท้องถิ่นของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่เดินรถระหว่างสถานีนครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก และนครศรีธรรมราช - ยะลา โดยเปิดให้เดินรถได้ถึงสถานีชุมทางเขาชุมทอง และสถานีพัทลุงทั้งไป – กลับ จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก (งดเดิน ช่วงสถานีนครศรีธรรมราช – ชุมทางเขาชุมทอง) 2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา (งดเดิน ช่วงนครศรีธรรมราช - พัทลุง) 3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช (งดเดิน ช่วงชุมทางเขาชุมทองสถานีนครศรีธรรมราช)4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา - นครศรีธรรมราช (งดเดิน ช่วงพัทลุง - นครศรีธรรมราช )

                        “การรถไฟฯ พร้อมดำเนินตามนโยบายกระทรวงคมนาคมในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัยอำนวยการเดินรถเส้นทางสายใต้อย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนคนไทยสูงสุด อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงพยากรณ์อากาศว่า ประเทศไทยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง และหากผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารไปกลับขบวนรถในวันดังกล่าว ถ้าไม่ประสงค์ที่เดินทางสามารถคืนตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง”

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email