ข่าวประจำวัน

สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) วัน 12 เมษายน 2561

         วันนี้ (12 เมษายน 2561) เวลา 20.30 น. สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงกลางวัน เนื่องจากผู้โดยสารภาคเอกชนยังคงทำงานในวันนี้ และหลังจากเลิกงานช่วงเย็นก็จะเดินทางมาขึ้นรถไฟกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากขบวนรถที่เดินประจำในเส้นทางต่างๆ อีก จำนวน 3 ขบวน คือ ขบวนที่ 967 กรุงเทพ - อุดรธานี ออกเวลา 21.15 น. , ขบวนที่ 977 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ออกเวลา 22.00 น. และขบวน 955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ออกเวลา 22.30 น. นอกจากขบวนรถที่เดินประจำและขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารที่การรถไฟฯ จัดเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในช่วงระหว่างวันที่ 11-13 เมย.61 แล้วนั้น การรถไฟฯ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้หมดโดยไม่มีตกค้าง หากผู้โดยสารท่านใดประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารได้ที่สถานีรถไฟในเส้นทางการเดินทางทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email