ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561

         การรถไฟฯ รายงานสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2561 จำนวนขบวนรถที่เดินปกติ จำนวน 235 ขบวน มีจำนวนผู้โดยสาร 114,196 คน ขบวนรถเสริม 5 ขบวน มีจำนวนผู้โดยสาร 6,280 คน รวมผู้โดยสารทั้งหมด 120,476 คน สภาพการโดยสารเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง สามารถดำเนินการขนส่งผู้โดยสารกลับภูมิลำเนาได้ตามเป้าหมาย ส่วนในช่วงเช้าของวันนี้ (12 เมษายน 2561) สภาพการโดยสารโดยรวมที่สถานีกรุงเทพ และสถานีอื่น ๆ ยังเป็นปกติ ไม่หนาแน่น ในช่วงค่ำจะมีขบวนรถเสริมอีก 3 ขบวน คือ กรุงเทพ - อุดรธานี กรุงเทพ - อุบลราชธานี และกรุงเทพ - ศิลาอาสน์ คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ในวันพรุ่งนี้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email