ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีลพบุรี ประตูสู่อารยธรรมศิลปกรรมหลายสมัย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภายในจังหวัด หวังให้สถานีเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ สามารถเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สถานีลพบุรี การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีลพบุรีกับคอนเซ็ปประตูสู่อารยธรรม ศิลปกรรมหลายสมัยโดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชัยเวช ปานะวุธิ์ สารวัตรงานเดินรถแขวงนครสวรรค์ และนายสถานีลพบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟ น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 250 คน

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม Station Y มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางและแหล่งการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยเฉพาะสถานีลพบุรีเป็นสถานีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาโดยรถไฟและสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้แบบไปเช้าเย็นกลับ โดยเบื้องต้นการรถไฟฯ ได้วางแผนเริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟต้นแบบจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีลพบุรี สถานีบ้านปิน สถานีชุมพร และสถานีบุรีรัมย์

สำหรับรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้มีการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ จุดถ่ายรูปเช็คอิน ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยนำเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญมาประชาสัมพันธ์แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ อาทิ การจัดทำป้ายแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัด ป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟ ข้อควรระวัง ประวัติของสถานี ตลอดจนมีการยกระดับสถานีรถไฟให้มีความสะอาด สวยงามอยู่เสมอๆ

ส่วนการจัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีลพบุรี ได้มีการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองพระพุทธบาท และประชาชนในพื้นที่กว่า 250 คน ได้ร่วมกันระบายสีตกแต่งรูปปูนปั้นตุ๊กตาลิง ซึ่งแสดงความเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนกับสถานีรถไฟ การแสดงระบำลพบุรี ตลอดจนมีการรับประทานอาหารกลางวันเพื่อสร้างสัมพันธ์ร่วมกันกับชุมชน

นายฐากูรกล่าวว่า เป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม Station Yเพื่อต้องการพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และใช้สถานีรถไฟ เป็นจุดเริ่มต้นในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน รวมถึงข้อมูลเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ตลอดจนให้สถานีรถไฟเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงของสถานีรถไฟ

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email