ข่าวประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ที่ 31/32 กรุงเทพ - หาดใหญ่ - กรุงเทพ หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ สถานีบ้านโป่ง เป็นการทดลองขบวนละ 1 นาที

โปรดทราบ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางด้านภูมิภาคตะวันตก จึงให้ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ ที่ 31/32 กรุงเทพ - หาดใหญ่ - กรุงเทพ หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ สถานีบ้านโป่ง เป็นการทดลองขบวนละ 1 นาที ตามกำหนดเวลาดังนี้.-
ขบวน 31 ถึงเวลา 16.28 น.ออก 16.29 น.
ขบวน 32 ถึงเวลา 08.42 น.ออก 08.43 น.

ทั้งนี้ "เป็นการหยุดทดลองชั่วคราว"เป็นเวลา 6 เดือน
สอบถามข้อมูลการเดินทาง 1690 ตลอด 24 ชม.

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email