กิจกรรม รฟท.

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา รวมใจภักดิ์ รักนี้แด่แม่หลวง ปวงชาวไทย” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร เทิดไท้องค์มหาราชินี การจัดเดินรถจักรไอน้ำพิเศษ ขบวนประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพ-นครปฐม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี  เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2560) ณ สถานีกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “12 สิงหา รวมใจภักดิ์ รักนี้แด่แม่หลวง ปวงชาวไทย” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมระลึกถึงพระคุณของแม่ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานีรถไฟกรุงเทพ รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

พิธีเปิดเดินขบวนรถจักรไอน้ำพิเศษนำเที่ยว กรุงเทพ – นครปฐม โดยมีนายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเดินขบวนรถจักรไอน้ำ นอกจากนี้ ภายในสถานีกรุงเทพ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชม และในช่วงเย็นเวลา 19.19 น. การรถไฟฯได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมจุดเทียนชัย สว่างไสวทั่วสถานีกรุงเทพ โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email