ข่าวประจำวัน

รฟท. เปิดพื้นที่ 2,325 ไร่ ปั้น “ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” เปิดมิติใหม่แห่งการพัฒนาเมือง สู่ศูนย์การเดินทางของอาเซียน

          

   

 

          วันนี้ (17 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานรับฟังความเห็นภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน แปลง A เพื่อให้ภาคเอกชนและนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพของสถานีกลางบางซื่อ และแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางซื่อ พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโครงการ โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้อนรับ และมีตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธนาคาร กลุ่มนักลงทุน สมาคมการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 200 คน กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดทำ “แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” พื้นที่รวม 2,325 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 แปลง มีระยะการพัฒนา 3 ระยะ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565, 2570 และ 2575 ตามลำดับ ในเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำพื้นที่เชิงพาณิชย์แปลง A ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ ของสถานีกลางบางซื่อ และเป็นแปลงที่อยู่ติดสถานีกลางบางซื่อมาพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อให้สอดรับกับการเปิดให้บริการของสถานีกลางบางซื่อสำหรับพื้นที่แปลง A มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท มีแผนจะพัฒนาเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจครบวงจร” โดยเป็นแหล่งรวมอาคารสำนักงาน โรงแรม และพื้นที่การค้าปลีก โดยจะเปิดให้ภาคเอกชน และนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนในรูปแบบ DBFOT (Design / Build / Finance / Operate / Transfer) ในระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งการพัฒนาโครงการจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้าที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเฉพาะนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ช่วยเสริมภาพลักษณ์ และบรรยากาศให้สถานีกลางบางซื่อมีความทันสมัย รองรับวิถีชีวิตคนเมือง 
          ภายในงานสัมมนา ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เปิดแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน” โดย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำเสนอประเด็นภาพรวมของโครงการ และศักยภาพของที่ดินโดยรอบสถานีขนส่งทางราง การใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลัก TOD และแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน แปลง A ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการร่างข้อกำหนด หรือ TOR สำหรับนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ต้นปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

          สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่  ดาวน์โหลด

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email