ด้านทรัพย์สิน

ประกาศเลื่อนการประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท.

              ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดตั้งชื่อและรูปแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งปรเทศไทย โดยเปิดให้ร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และสิ้นสุดการับผลงานในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email