ด้านบริการโดยสาร

การรถไฟฯ เดินหน้าปรับโฉมตู้โดยสารชั้น 3 รถไฟฟรี ครั้งใหญ่ นำร่องในขบวนรถเร็วและเตรียมดำเนินการต่อสำหรับรถไฟฟรีชานเมืองอีก 164 ขบวน

   

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาบริการรถไฟให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางของประชาชนคนไทยของทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดการรถไฟฯ ยังได้เตรียมดำเนินการปรับปรุงขบวนรถโดยสารชั้น 3 รถไฟฟรี ครั้งใหญ่ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนคนไทย ในโอกาสที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การให้บริการในปีที่ 120  

     ทั้งนี้ ขบวนรถโดยสารดังกล่าวจะมีการปรับปรุงในส่วนของรถไฟฟรีชั้น 3 ซึ่งพ่วงอยู่ในขบวนรถเร็ว 8 ขบวน ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ขบวนที่ 109 กรุงเทพ-เชียงใหม่  ขบวนที่ 102 เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนที่ 171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก  ขบวนที่ 172 สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ  ขบวนที่ 133 กรุงเทพ-หนองคาย ขบวนที่ 134 หนองคาย-กรุงเทพ  ขบวนที่145 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนที่ 146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และจะทยอยดำเนินการปรับปรุงขบวนรถไฟชานเมือง ซึ่งเป็นรถไฟฟรี ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนวันละ 164 ขบวนให้มีรูปโฉมทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น

     “การเร่งดำเนินปรับปรุงขบวนรถไฟครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือเป็นผู้ที่ใช้บริการรถไฟจำนวนมาก ให้มีโอกาสได้รับบริการสาธารณะที่ดี และรถไฟที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาขบวนรถไฟดังกล่าว
มีผู้ใช้บริการจำนวนมากหลายหมื่นคนต่อวัน ได้ขาดการปรับปรุงครั้งใหญ่มานาน  การรถไฟฯ จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุง เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จและเปิดให้บริการขบวนรถไฟโดยสารโฉมใหม่ ได้ในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟฯ 26 มีนาคม 2560” 

     สำหรับรายละเอียดการปรับโฉมขบวนรถไฟโดยสารครั้งใหญ่นี้ จะมีการปรับปรุงหลายส่วนด้วยกัน อาทิ การทำสีขบวนรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกใหม่ การปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวนระหว่างเดินทาง การปรับปรุงสภาพพื้นในตัวรถโดยสารให้มีความสะอาดแข็งแรง เบาะที่นั่งให้นั่งได้สะดวกสบาย การปรับปรุงพัดลมในรถโดยสารทุกคันและที่สำคัญจะมีการทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่ง  ในขบวนรถไฟโดยสารทุกคันอีกด้วย  โดยการปรับโฉมรถโดยสารใหม่ครั้งนี้  เป็นอีกหนึ่งจากหลายโครงการที่การรถไฟฯ มุ่งยกระดับการให้บริการรถไฟ เพื่อให้กลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยได้อีกครั้ง 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email