ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “เยาวชนรถไฟ” นำคณะนักเรียนโรงเรียนฟัรฎอินมูฮำมาดียะห์สโลว์บูกิ๊ตยือแร จังหวัดนราธิวาส เดินทางโดยรถไฟมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมโครงการ “เยาวชนรถไฟ” นำคณะนักเรียนโรงเรียนฟัรฎอินมูฮำมาดียะห์สโลว์บูกิ๊ตยือแร จังหวัดนราธิวาส เดินทางโดยรถไฟมาทัศนศึกษานอกสถานที่ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมผ่านโครงการ “เยาวชนรถไฟ” โดยสนับสนุนนำคณะนักเรียนโรงเรียนฟัรฎอินมูฮำมาดียะห์สโลว์บูกิ๊ตยือแร จังหวัดนราธิวาส เดินทางโดยสารรถไฟมาทัศนศึกษานอกสถานที่ และสถานที่สําคัญของประเทศระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เพื่อเปิดโอกาสเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนสองข้างทางรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
“การรถไฟฯได้จัดโครงการนี้ขึ้น หลังจากมีการลงพื้นที่เยี่ยมพนักงานรถไฟในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการรถไฟฯ และผู้บริหาร เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งระหว่างทางได้มีการหยุดรถที่ป้ายหยุดรถบ้านสโลว์บูกิ๊ตยือแร เพื่อพบปะกับพนักงานของการรถไฟฯ โดยมีเด็กนักเรียนตาดีกา เจ๊ะฆู (ครู) และชาวบ้านให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะกรรมการรถไฟฯ จึงได้เชิญชวนให้ทางเจ๊ะฆู(ครู)นําเด็กนักเรียนตาดีกาเดินทางไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก จนต่อมาได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับการรถไฟฯ จนผลักดันการจัดกิจกรรมเยาวชนรถไฟเป็นผลสำเร็จ”
นายวรวุฒิกล่าวว่า สำหรับโครงการเยาวชนรถไฟครั้งนี้ได้มีการนำนักเรียนตาดีกา 130 คน เจ๊ะฆู(ครู)และผู้ปกครองอีก 40 คน เดินทางโดยรถไฟมาทัศนศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่และความสำคัญของการรถไฟฯ และช่วยปลูกฝังให้เกิดความภาคภูมิใจความผูกพันหวงแหนกิจการรถไฟในฐานะสาธารณะสมบัติของชาติ ตลอดจนยังได้นำคณะนักเรียนเดินทางไปศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริง รวมถึงไปเยี่ยมชมยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองไทยด้วย
สำหรับโปรแกรมการเดินทางของคณะนักเรียนโรงเรียนฟัรฎอินมูฮำมาดียะห์สโลว์บูกิ๊ตยือแร จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2562 ประกอบด้วย การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์รถไฟและสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) การทัศนศึกษารถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เพื่อรับฟังบรรยายข้อมูลรถไฟฟ้าพร้อมทั้งทดลองเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จากมักกะสัน-ลาดกระบัง การทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คลอง 5 นอกจากนี้ยังออกเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์ที่ถ้ำกระแซ สะพานข้ามแม่น้ำแคว และเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
สุดท้ายนี้การรถไฟฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมเยาวชนรถไฟ จะช่วยสร้างโอกาสในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกเรียนให้แก่คณะนักเรียน ครูอาจารย์ให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ด้านการศึกษาได้อย่างเป็นประโยชน์ ตลอดจนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจและความผูกพันหวงแหนกิจการรถไฟในฐานะเป็นสาธารณะสมบัติของชาติ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email