ข่าวประจำวัน

โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง

     

          การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดดอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเสนอความเห็นในร่างประกาศเชิญชวญผู้ยื่นข้อเสนอ "ร่วมทุน" โครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังระหว่างวันที่ 02-10 กรกฎาคม 2561 (7 วัน) ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนกส์ E-Mail : pppdivision.srt@gmail.com หรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย

คลิกที่นี่   ดาวน์โหลดเอกสาร

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email