ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยการดำเนินแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชน ในเทศกาลปีใหม่ 2562 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561

การรถไฟฯ เผยการดำเนินแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2562 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยจัดขบวนรถปกติ 244 ขบวน รถเสริมอีก 3 ขบวน สามารถจัดส่งผู้โดยสารกว่า 100,000 คน ให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างสวัสดิภาพ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การดำเนินการแผนอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเทศกาลปีใหม่ 2562 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สามารถให้บริการประชาชนทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวได้อย่างสวัสดิภาพ เพียงพอ และไม่พบผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถโดยสารขบวนปกติไว้บริการ 244 ขบวน และเพิ่มขบวนรถเสริมอีก 3 ขบวน ได้แก่ ขบวนที่ 955 ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางศิลาอาสน์ ขบวน 977 ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางอุบลราชธานี และขบวน 967 ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางอุดรธานี สามารถรรองรับผู้โดยสารใช้บริการได้มากกว่า 100,000 คน 


นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ตั้งชุดเฉพาะกิจทำหน้าที่ตรวจร่วมดูแลผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ บริเวณสถานีสำคัญๆ และบนขบวนรถทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสร้างความอุ่นใจและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรถจักรรถพ่วงตามเขตแขวงต่างๆ และสถานีสำคัญๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตลอดเทศกาลปีใหม่อีกด้วย ขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังได้แจกกระเป๋าผ้าส่งความสุข ในกิจกรรมรถไฟ ส่งความสุขเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร พร้อมรณรงค์ความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟ และการขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์นายฐากูรกล่าวว่า ส่วนการเปิดให้บริการเดินรถในวันที่ 29 ธันวาคม 2561 การรถไฟฯ จะมีการเปิดให้บริการขบวนรถปกติทั่วประเทศ 244 ขบวน พร้อมทั้งเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 1 ขบวน คือ ขบวนที่ 977 กรุงเทพ – อุบลราชธานี อย่างไรก็ตามหากผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ การรถไฟฯ ได้เตรียมพร้อมจัดรถโดยสารพ่วงเพิ่มเติม รวมถึงขบวนรถเสริมไว้เพื่อดูแลนำพาผู้โดยสารทุกคนส่งถึงที่หมายปลายทางอย่างสวัสดิภาพ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 
“การรถไฟฯ ได้จัดแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อดูแลการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะด วก ปลอดภัย ตรงเวลา และมีขบวนรถไฟโดยสารได้อย่างเพียงพอ ตลอดวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 โดยผู้โดยสารที่เดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย”

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email