ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ – ลาดกระบังเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน เริ่มให้บริการเที่ยวแรก 30 มีนาคม 2561

         การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ - ลาดกระบัง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ชั้นใน ซึ่งขบวนรถสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 600 คน ต่อเที่ยว เริ่มให้บริการเที่ยวแรก 30 มีนาคม 2561 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาความแออัดของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ชั้นในประสบปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก การรถไฟฯ จึงได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าจากลาดกระบัง - กรุงเทพ และช่วงเย็นจากกรุงเทพ – ลาดกระบัง ซึ่งเป็นรถดีเซลรางนั่งปรับอากาศ จำนวน 2 ตู้ และรถพัดลมอีก 4 ตู้ โดยให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 2 ขบวน (เที่ยวเช้า และเย็น) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ชั้นใน เริ่มให้บริการเที่ยวแรก 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามตารางเวลา ดังนี้

สำหรับอัตราค่าโดยสารที่ให้บริการ คิดอัตราเหมาจ่ายราคาเดียวตลอดเส้นทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
         1. รถดีเซลรางนั่งปรับอากาศ อัตราท่านละ 20 บาท 
         2. รถดีเซลรางนั่งพัดลม อัตราท่านละ 10 บาท 
         นายอานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ถือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีเท่านั้น ซึ่งต้องใช้สิทธิด้วยตัวเอง ทั้งนี้บัตรสวัสดิการ 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ นอกจากนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ หรือบัตรส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งตั๋วรายเดือน จะไม่สามารถนำบัตรดังกล่าวมาใช้กับขบวนรถพิเศษการโดยสารนี้ได้ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email