กิจกรรม รฟท.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว "รวมพลังด้วยใจถวายพ่อหลวง"

วันนี้ (23 ต.ค. 60) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว "รวมพลังด้วยใจถวายพ่อหลวง" โดยมีนายพีรพล ถาวรศุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ กองบังคับการตำรวจรถไฟ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในสถานีกรุงเทพ และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ในการเดินทางโดยรถไฟ ร่วมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ยังได้ตรวจความเรียบร้อยในบริเวณสถานีกรุงเทพ ซึ่งเป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ และจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน ที่สามารถเดินทางโดยรถ Shuttle Bus ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการเดินโดยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email