ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ครบรอบ 43 ปี และ สวพ.FM91 ครบรอบ 26 ปี

วันนี้ (1 ต.ค.2562) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 43 ปี โดยมี นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ และร่วมแสดงความยินดี สวพ.FM91 ครบรอบ 26 ปี โดยมี นางผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจิตอาสาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ สวพ.FM91 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email