กิจกรรม รฟท.

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

          วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ )นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และเพลงสดุดีมหาราชินี ณ บริเวณโถงกลางสถานีกรุงเทพ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email