คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

1
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด
 
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานกั้นถนน)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานกั้นถนน (ต่อ))
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือพนักงานคุมประแจทางหลีก
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับนายสถานี)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานรักษารถ)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานควบคุมการเดินรถ)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ (สำหรับพนักงานควบคุมการเดินรถ (ต่อ))
ดาวน์โหลด
   
 • เทคนิคในการทำสับเปลี่ยนรถ
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการให้บริการ สำหรับพนักงานฝ่ายการเดินรถ
ดาวน์โหลด
   
 • การจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยนายสถานี (นสน.)
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยพนักงานควบคุมการเดินรถ (ผคร.) ต้นแบบ
ดาวน์โหลด
   
 • คู่มือการจัดการเดินขบวนรถตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพด้านเวลา โดยพนักงานรถจักรและหน่วยซ่อม (พขร., ชค., พนักงานเทคนิค)
ดาวน์โหลด

 

การให้บริการ

 

ลำดับ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

ดาวน์โหลด

2
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
ดาวน์โหลด
3
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
 
4
รายงานผลกการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
 
   
 • บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ดาวน์โหลด
5
E-Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ