สายใต้

ด่วนพิเศษ ทักษิณารัถย์ กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่ ขบวน 31/32

อัตราค่าบริการ ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน

ช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น เดินทางวันที่ 2 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60 ในขบวนรถด่วนพิเศษ "ทักษิณารัถย์" ที่ 31/32 กรุงเทพ-หาดใหญ่ -กรุงเทพ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email