สายเหนือ

ด่วนพิเศษ อุตราวิถี กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวน 9/10

แผนที่เส้นทางสายเหนือ การเดินทางโดยขบวนที่ 9 / 10

ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 9/10 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
Special Express Train No.9/10 Bangkok - Chiang Mai - Bangkok

แผนผังริ้ว ขบวน 9 / 10

ค่าโดยสาร ขบวน 9 กรุงเทพ - เชียงใหม่
Fares Train No.9 Bangkok - Chiang Mai

ค่าโดยสารต้นทางสถานีกรุงเทพ ถึงสถานีต่างๆ จนถึงสถานีเชียงใหม่ ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถในขบวนรถด่วนพิเศษ "อุตราวิถี" ที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่
Check Timetable Train No.9 Bangkok-Chiang Mai

ค่าโดยสาร ขบวน 10 เชียงใหม่ - กรุงเทพ
Fares Train No.10 Chiang Mai - Bangkok

ค่าโดยสารต้นทางสถานีเชียงใหม่ ถึงสถานีต่างๆ จนถึงสถานีกรุงเทพ ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถในขบวนรถด่วนพิเศษ "อุตราวิถี" ที่ 10 เชียงใหม่-กรุงเทพ
Check Timetable Train No.10 Chiang Mai-Bangkok

สิ่งอำนวยความสะดวก | Facilities and Services

สัญลักษณ์สิ่งอำนวยความสะดวกบนขบวนรถ

น้ำหนักสัมภาระ | Weight of Luggage

น้ำหนักสัมภาระที่นำขึ้นบนขบวนรถได้โดยไม่ต้องเสียค่าระวาง

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email