สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 30 มีนาคม 2564

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูปแบบในเส้นทาง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย จำนวน 34 ขบวน และ บ้านแหลม-แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42 ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชั่วคราวตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

โดยจะ เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชนที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังฯ 

Download กำหนดเวลาการเดินรถ

 


 

สรุปภาพรวมการให้บริการขบวนรถทุกเส้นทาง ช่วงสถานะการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย