สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินขบวนรถพร้อมให้บริการขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ (ทางไกลข้ามจังหวัด) เพิ่มเติม 40 ขบวน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิท-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบิการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10)

           สายเหนือ   
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14      กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 51/52               กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
           ขบวนรถเร็วที่ 107/108             กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 109/102             กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 111/112              กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ

           สายใต้   
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44      กรุงเทพ - สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 85/86               กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 
           ขบวนรถเร็วที่ 167/168             กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 171/172             กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ

           สายตะวันออกเฉียงเหนือ  
           ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22      กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 67/68               กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 75/76               กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 133/134             กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 135/136             กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 139/140             กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
           ขบวนรถเร็วที่ 145/146             กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

           ขบวนรถนำเที่ยว 
           ขบวนรถพิเศษที่ 915/916             กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี 

           ขบวนรถนำเที่ยว เปิดเดินตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
           ขบวนรถพิเศษที่ 909/910             กรุงเทพ - น้ำตก - กรุงเทพ
           ขบวนรถพิเศษที่ 911/912             กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - หัวหิน - กรุงเทพ 

           ขบวนรถพิเศษโดยสาร เปิดเดินตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ 
           ขบวนรถเร็วที่ 911/912             กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ

           งดเดินขบวนรถเฉพาะกิจช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด
           ขบวนรถด่วนที่ 9051/9052       กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 9071/9072       กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ 
           ขบวนรถด่วนที่ 9075/9076       กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย