ปรับปรุง 14 มีนาคม 2557
  ตรวจสอบวันนี้55,833 [ ทั้งหมด151,163,795 ]
เยี่ยมชมวันนี้34,135 [ ทั้งหมด90,528,267 ]
ขบวนรถเลขที่
67
ระยะทาง : กม.
อัตราค่าโดยสาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) : บาท
ประเภทขบวนรถ
ด่วน
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
575
460
221
95
 

หากประสงค์จะเดินทาง โปรดสอบถามราคาและชนิดรถในวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วอีกครั้ง
( ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากชนิดรถที่ได้แสดงไว้ )

จำนวน 1 ท่าน
ราคาค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
หน่วย : บาท

ชั้นที่ 1 นั่งและนอนปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
1,080
เตียงล่าง
1,280
*เหมาห้อง
1,780
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
850
เตียงล่าง
1,050
*เหมาห้อง
1,550
เวลากลางคืน ( Night Time )
*เหมาห้อง กรณีเดินทางคนเดียว แต่ประสงค์จะใช้ 1 ห้อง ( บน-ล่าง )


ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 30 , 32 และ 34 ที่ ( JR-WEST : รถบลูเทรน )
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
691
เตียงล่าง
781
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
581
เตียงล่าง
671
เวลากลางคืน ( Night Time )


ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 36/40 ( บนท.ป. )
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
671
เตียงล่าง
741
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
561
เตียงล่าง
631
เวลากลางคืน ( Night Time )


ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 32 ( บนท.ป. )
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
641
เตียงล่าง
691
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
531
เตียงล่าง
581
เวลากลางคืน ( Night Time )


ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)
ลักษณะภายในชั้น 2 นั่งพัดลม
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
นั่ง
371
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
นั่ง
261
ลักษณะภายในชั้น 2 นั่งพัดลม


อธิบายเพิ่มเติม

1. ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เช่น เด็ก ส่วนสูงไม่เกิน 150 ซม. , ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี ) , ทหาร และผู้ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , พระภิกษุ สามเณร หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์ ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดไว้ เป็นต้น

2. ราคาค่าโดยสารในตาราง รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมถึงค่าโดยสารอัตราพิเศษ -> ดูข้อมูลคลิกที่นี่
3. ข้อมูลนี้จะ แสดงราคาเฉพาะชนิดรถพ่วง ที่พ่วงในขบวน ตามแผนการพ่วงรถ เท่านั้น
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง