ปรับปรุง 21 สิงหาคม 2560
  ตรวจสอบวันนี้17,862 [ ทั้งหมด145,209,447 ]
เยี่ยมชมวันนี้11,788 [ ทั้งหมด86,967,116 ]
ขบวนรถเลขที่
51
ระยะทาง : กม.
อัตราค่าโดยสาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) : บาท
ประเภทขบวนรถ
ด่วน
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - เชียงใหม่
751
593
281
121
 

หากประสงค์จะเดินทาง โปรดสอบถามราคาและชนิดรถในวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วอีกครั้ง
( ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากชนิดรถที่ได้แสดงไว้ )

จำนวน 1 ท่าน
ราคาค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
หน่วย : บาท

ชั้นที่ 2 นั่งและนอนปรับอากาศ ชนิด 36 ที่รุ่นใหม่ ( บนท.ป. )
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
751
เตียงล่าง
821
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
611
เตียงล่าง
681
เวลากลางคืน ( Night Time )


ชั้นที่ 2 นั่งปรับอากาศ ( บชท.ป.)
ลักษณะภายในชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
นั่ง
541
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
นั่ง
401
ลักษณะที่นั่งชั้น 2 ปรับอากาศ


ชั้นที่ 2 นั่งและนอน พัดลม ชนิด 36 ที่ ( บนท. )
เวลากลางวัน ( Day Time )
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
เตียงบน
561
เตียงล่าง
631
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
เตียงบน
421
เตียงล่าง
491
เวลากลางคืน ( Night Time )


ชั้นที่ 2 นั่งพัดลม ( บชท.)
ลักษณะภายในชั้น 2 นั่งพัดลม
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
นั่ง
431
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
นั่ง
291
ลักษณะภายในชั้น 2 นั่งพัดลม


ชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ( บชส. )
ลักษณะที่นั่งชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ชนิดเบาะ
ประเภทที่นั่ง
ผู้ใหญ่เต็มราคา
นั่ง
271
 
ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา
นั่ง
211
ลักษณะที่นั่งชั้นที่ 3 นั่งพัดลม ชนิดไม้สัก


อธิบายเพิ่มเติม

1. ผู้มีสิทธิลดครึ่งราคา เช่น เด็ก ส่วนสูงไม่เกิน 150 ซม. , ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี ) , ทหาร และผู้ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , พระภิกษุ สามเณร หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์ ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดไว้ เป็นต้น

2. ราคาค่าโดยสารในตาราง รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว แต่ไม่รวมถึงค่าโดยสารอัตราพิเศษ -> ดูข้อมูลคลิกที่นี่
3. ข้อมูลนี้จะ แสดงราคาเฉพาะชนิดรถพ่วง ที่พ่วงในขบวน ตามแผนการพ่วงรถ เท่านั้น
4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง