เยี่ยมชมวันนี้  2,221 [ ทั้งหมด 9,316,139 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,591 [ ทั้งหมด 15,810,934 ]
Thai English
ขบวน
135
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
6:40
2
สามเสน
6:53
6:55
3
ชุมทางบางซื่อ
7:02
7:12
4
บางเขน
7:22
7:23
5
หลักสี่
7:30
7:31
6
ดอนเมือง
7:37
7:39
7
รังสิต
7:48
7:49
8
เชียงราก
7:56
7:57
9
อยุธยา
8:25
8:26
10
ชุมทางบ้านภาชี
8:47
8:48
11
หนองแซง
8:57
8:58
12
สระบุรี
9:09
9:10
13
ชุมทางแก่งคอย
9:22
9:23
14
ผาเสด็จ
9:46
9:47
15
มวกเหล็ก
10:13
10:14
16
ปากช่อง
10:52
10:56
17
สีคิ้ว
11:36
11:37
18
สูงเนิน
11:46
11:47
19
นครราชสีมา
12:12
12:24
20
ชุมทางถนนจิระ
12:30
12:31
21
ท่าช้าง
12:50
12:51
22
จักราช
13:05
13:06
23
ห้วยแถลง
13:29
13:30
24
ลำปลายมาศ
13:47
13:48
25
ทะเมนชัย
13:58
13:59
26
บุรีรัมย์
14:19
14:22
27
ห้วยราช
14:31
14:32
28
กระสัง
14:44
14:45
29
ลำชี
14:58
14:59
30
สุรินทร์
15:07
15:10
31
ศีขรภูมิ
15:40
15:41
32
สำโรงทาบ
15:59
16:06
33
ห้วยทับทัน
16:19
16:20
34
อุทุมพรพิสัย
16:34
16:35
35
ศรีสะเกษ
17:00
17:03
36
กันทรารมย์
17:26
17:27
37
ห้วยขยุง
17:38
17:39
38
อุบลราชธานี
18:00
18:00