เยี่ยมชมวันนี้  2,479 [ ทั้งหมด 9,316,397 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,987 [ ทั้งหมด 15,811,330 ]
Thai English
ขบวน
136
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
7:00
2
บุ่งหวาย
7:12
7:16
3
ห้วยขยุง
7:26
7:27
4
กันทรารมย์
7:37
7:38
5
ศรีสะเกษ
8:00
8:04
6
อุทุมพรพิสัย
8:24
8:28
7
ห้วยทับทัน
8:40
8:41
8
สำโรงทาบ
8:50
8:51
9
ศีขรภูมิ
9:07
9:08
10
สุรินทร์
9:36
9:39
11
ลำชี
9:47
9:48
12
กระสัง
10:00
10:01
13
ห้วยราช
10:11
10:12
14
บุรีรัมย์
10:23
10:27
15
ทะเมนชัย
10:45
10:46
16
ลำปลายมาศ
10:54
10:55
17
หนองกะทิง
11:05
11:09
18
ห้วยแถลง
11:21
11:22
19
จักราช
11:44
11:45
20
ท่าช้าง
11:57
11:58
21
ชุมทางถนนจิระ
12:16
12:17
22
นครราชสีมา
12:23
12:33
23
สูงเนิน
12:59
13:00
24
สีคิ้ว
13:07
13:08
25
จันทึก
13:32
13:43
26
ปากช่อง
13:56
14:00
27
มวกเหล็ก
14:36
14:48
28
ผาเสด็จ
15:11
15:12
29
ชุมทางแก่งคอย
15:28
15:30
30
สระบุรี
15:44
15:45
31
หนองแซง
15:59
16:00
32
ชุมทางบ้านภาชี
16:08
16:09
33
อยุธยา
16:36
16:37
34
รังสิต
17:25
17:26
35
ดอนเมือง
17:38
17:40
36
หลักสี่
17:48
17:49
37
บางเขน
17:57
17:58
38
นิคมรถไฟ กม.11
18:04
18:05
39
ชุมทางบางซื่อ
18:12
18:14
40
สามเสน
18:23
18:25
41
กรุงเทพ
18:40
18:40