เยี่ยมชมวันนี้  2,225 [ ทั้งหมด 9,316,143 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,595 [ ทั้งหมด 15,810,938 ]
Thai English
ขบวน
139
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
42
กรุงเทพ
18:55
43
สามเสน
19:05
19:07
44
ชุมทางบางซื่อ
19:12
19:17
45
บางเขน
19:27
19:28
46
หลักสี่
19:33
19:34
47
ดอนเมือง
19:40
19:42
48
รังสิต
19:51
19:52
49
อยุธยา
20:25
20:26
50
ชุมทางบ้านภาชี
20:47
20:48
51
สระบุรี
21:09
21:10
52
ชุมทางแก่งคอย
21:22
21:24
53
ปากช่อง
22:46
22:49
54
สีคิ้ว
23:35
23:36
55
นครราชสีมา
0:07
0:23
56
ชุมทางถนนจิระ
0:32
0:36
57
ลำปลายมาศ
1:47
1:49
58
บุรีรัมย์
2:22
2:26
59
กระสัง
2:48
2:49
60
ลำชี
3:03
3:04
61
สุรินทร์
3:15
3:17
62
ศีขรภูมิ
3:53
3:54
63
สำโรงทาบ
4:17
4:18
64
ห้วยทับทัน
4:30
4:31
65
อุทุมพรพิสัย
4:44
4:45
66
ศรีสะเกษ
5:07
5:09
67
กันทรารมย์
5:38
5:39
68
อุบลราชธานี
6:15
6:15