เยี่ยมชมวันนี้  2,418 [ ทั้งหมด 9,316,336 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,890 [ ทั้งหมด 15,811,233 ]
Thai English
ขบวน
140
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
20:30
2
กันทรารมย์
20:57
20:58
3
ศรีสะเกษ
21:21
21:24
4
อุทุมพรพิสัย
21:42
21:43
5
ห้วยทับทัน
21:55
21:56
6
สำโรงทาบ
22:06
22:07
7
ศีขรภูมิ
22:24
22:25
8
สุรินทร์
22:54
22:56
9
ลำชี
23:06
23:07
10
กระสัง
23:19
23:20
11
บุรีรัมย์
23:40
23:44
12
ลำปลายมาศ
0:10
0:11
13
ห้วยแถลง
0:28
0:29
14
หนองมโนรมย์
0:58
1:01
15
ชุมทางถนนจิระ
1:25
1:26
16
นครราชสีมา
1:32
1:42
17
ปากช่อง
2:58
3:03
18
ชุมทางแก่งคอย
4:20
4:25
19
สระบุรี
4:40
4:41
20
ชุมทางบ้านภาชี
5:06
5:07
21
อยุธยา
5:30
5:31
22
บางปะอิน
5:45
5:46
23
รังสิต
6:12
6:13
24
ดอนเมือง
6:23
6:25
25
หลักสี่
6:31
6:33
26
บางเขน
6:41
6:43
27
นิคมรถไฟ กม.11
6:49
6:50
28
ชุมทางบางซื่อ
6:55
6:57
29
สามเสน
7:04
7:06
30
กรุงเทพ
7:20
7:20