เยี่ยมชมวันนี้  2,298 [ ทั้งหมด 9,316,216 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,703 [ ทั้งหมด 15,811,046 ]
Thai English
ขบวน
141
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
22:45
2
สามเสน
22:52
22:54
3
ชุมทางบางซื่อ
22:59
23:01
4
นิคมรถไฟ กม.11
23:06
23:07
5
บางเขน
23:11
23:12
6
หลักสี่
23:17
23:18
7
ดอนเมือง
23:24
23:25
8
รังสิต
23:34
23:35
9
บางปะอิน
0:02
0:03
10
อยุธยา
0:16
0:17
11
ชุมทางบ้านภาชี
0:35
0:36
12
สระบุรี
0:58
0:59
13
ชุมทางแก่งคอย
1:10
1:15
14
ผาเสด็จ
1:34
1:37
15
หินลับ
1:45
1:48
16
มวกเหล็ก
2:01
2:08
17
ปางอโศก
2:30
2:35
18
ปากช่อง
2:54
2:59
19
สีคิ้ว
3:38
3:39
20
สูงเนิน
3:48
3:49
21
กุดจิก
3:57
3:58
22
นครราชสีมา
4:19
4:29
23
ชุมทางถนนจิระ
4:34
4:35
24
จักราช
5:05
5:06
25
ห้วยแถลง
5:30
5:31
26
ลำปลายมาศ
5:53
5:54
27
ทะเมนชัย
6:02
6:03
28
บุรีรัมย์
6:30
6:34
29
ห้วยราช
6:45
6:46
30
กระสัง
6:59
7:00
31
หนองเต็ง
7:08
7:09
32
ลำชี
7:17
7:18
33
สุรินทร์
7:26
7:29
34
บุฤาษี
7:38
7:42
35
ศีขรภูมิ
8:05
8:06
36
สำโรงทาบ
8:23
8:24
37
ห้วยทับทัน
8:34
8:35
38
อุทุมพรพิสัย
8:46
8:47
39
ศรีสะเกษ
9:06
9:08
40
กันทรารมย์
9:38
9:39
41
ห้วยขยุง
9:52
9:55
42
อุบลราชธานี
10:20
10:20