เยี่ยมชมวันนี้  2,233 [ ทั้งหมด 9,316,151 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,603 [ ทั้งหมด 15,810,946 ]
Thai English
ขบวน
142
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
17:35
2
บุ่งหวาย
17:46
17:51
3
กันทรารมย์
18:13
18:14
4
ศรีสะเกษ
18:38
18:41
5
อุทุมพรพิสัย
19:01
19:02
6
ห้วยทับทัน
19:16
19:17
7
สำโรงทาบ
19:28
19:29
8
ศีขรภูมิ
19:48
19:49
9
สุรินทร์
20:20
20:22
10
ลำชี
20:30
20:31
11
หนองเต็ง
20:38
20:39
12
กระสัง
20:47
20:48
13
ห้วยราช
21:01
21:02
14
บุรีรัมย์
21:12
21:17
15
ลำปลายมาศ
21:44
21:45
16
ห้วยแถลง
22:04
22:05
17
บ้านหินโคน
22:20
22:23
18
จักราช
22:33
22:34
19
ชุมทางถนนจิระ
23:08
23:09
20
นครราชสีมา
23:15
23:25
21
กุดจิก
23:45
23:46
22
สูงเนิน
23:53
23:54
23
สีคิ้ว
0:05
0:06
24
คลองขนานจิตร
0:31
0:34
25
ปากช่อง
0:58
1:03
26
มวกเหล็ก
1:34
1:35
27
ชุมทางแก่งคอย
2:15
2:16
28
สระบุรี
2:31
2:32
29
ชุมทางบ้านภาชี
2:53
2:54
30
อยุธยา
3:12
3:13
31
บางปะอิน
3:25
3:26
32
รังสิต
3:52
3:53
33
ดอนเมือง
4:02
4:04
34
หลักสี่
4:11
4:12
35
บางเขน
4:18
4:19
36
นิคมรถไฟ กม.11
4:24
4:25
37
ชุมทางบางซื่อ
4:31
4:33
38
สามเสน
4:42
4:44
39
กรุงเทพ
5:00
5:00