เยี่ยมชมวันนี้  2,360 [ ทั้งหมด 9,316,278 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,796 [ ทั้งหมด 15,811,139 ]
Thai English
ขบวน
145
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
15:20
2
สามเสน
15:34
15:36
3
ชุมทางบางซื่อ
15:42
15:44
4
นิคมรถไฟ กม.11
15:49
15:50
5
บางเขน
15:56
15:57
6
หลักสี่
16:02
16:03
7
ดอนเมือง
16:08
16:09
8
รังสิต
16:18
16:19
9
บางปะอิน
16:42
16:43
10
อยุธยา
16:56
16:57
11
มาบพระจันทร์
17:07
17:08
12
พระแก้ว
17:15
17:16
13
ชุมทางบ้านภาชี
17:24
17:25
14
หนองกวย
17:32
17:33
15
หนองแซง
17:37
17:38
16
หนองสีดา
17:45
17:46
17
บ้านป๊อกแป๊ก
17:51
17:52
18
สระบุรี
18:00
18:01
19
ชุมทางแก่งคอย
18:13
18:15
20
หินลับ
18:51
18:52
21
มวกเหล็ก
19:06
19:07
22
ปากช่อง
19:44
19:49
23
คลองไผ่
20:15
20:16
24
บ้านใหม่สำโรง
20:26
20:27
25
สีคิ้ว
20:37
20:38
26
สูงเนิน
20:48
20:49
27
นครราชสีมา
21:15
21:25
28
ชุมทางถนนจิระ
21:31
21:32
29
บ้านพะเนา
21:43
21:44
30
ท่าช้าง
21:54
21:55
31
จักราช
22:10
22:11
32
หินดาษ
22:29
22:34
33
ห้วยแถลง
22:45
22:46
34
ลำปลายมาศ
23:04
23:05
35
ทะเมนชัย
23:15
23:16
36
บ้านแสลงพัน
23:25
23:26
37
บุรีรัมย์
23:38
23:41
38
ห้วยราช
23:51
23:52
39
กระสัง
0:05
0:06
40
ลำชี
0:20
0:21
41
สุรินทร์
0:30
0:32
42
เมืองที
0:50
0:51
43
ศีขรภูมิ
1:07
1:08
44
สำโรงทาบ
1:27
1:28
45
ห้วยทับทัน
1:39
1:40
46
อุทุมพรพิสัย
1:52
1:53
47
บ้านเนียม
2:05
2:06
48
ศรีสะเกษ
2:19
2:21
49
บ้านคล้อ
2:41
2:42
50
กันทรารมย์
2:54
2:55
51
ห้วยขยุง
3:07
3:08
52
อุบลราชธานี
3:35
3:35