เยี่ยมชมวันนี้  2,258 [ ทั้งหมด 9,316,176 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,641 [ ทั้งหมด 15,810,984 ]
Thai English
ขบวน
146
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
9:30
2
ห้วยขยุง
9:50
9:53
3
กันทรารมย์
10:06
10:07
4
บ้านคล้อ
10:16
10:17
5
ศรีสะเกษ
10:35
10:38
6
บ้านเนียม
10:49
10:50
7
อุทุมพรพิสัย
11:00
11:01
8
ห้วยทับทัน
11:14
11:15
9
สำโรงทาบ
11:24
11:25
10
บ้านกะลัน
11:36
11:37
11
ศีขรภูมิ
11:45
11:46
12
เมืองที
11:59
12:00
13
สุรินทร์
12:15
12:17
14
ลำชี
12:25
12:26
15
กระสัง
12:38
12:39
16
ห้วยราช
12:52
12:53
17
บุรีรัมย์
13:04
13:08
18
บ้านหนองตาด
13:19
13:20
19
บ้านแสลงพัน
13:25
13:26
20
ทะเมนชัย
13:34
13:35
21
ลำปลายมาศ
13:44
13:45
22
ห้วยแถลง
14:03
14:04
23
หินดาษ
14:13
14:14
24
จักราช
14:29
14:30
25
ท่าช้าง
14:45
14:46
26
บ้านพะเนา
14:55
14:58
27
ชุมทางถนนจิระ
15:07
15:08
28
นครราชสีมา
15:13
15:23
29
สูงเนิน
15:51
15:52
30
สีคิ้ว
16:04
16:05
31
บ้านใหม่สำโรง
16:14
16:15
32
คลองไผ่
16:25
16:26
33
ปากช่อง
16:53
16:56
34
มวกเหล็ก
17:28
17:29
35
หินลับ
17:41
17:42
36
ชุมทางแก่งคอย
18:11
18:13
37
สระบุรี
18:25
18:26
38
บ้านป๊อกแป๊ก
18:33
18:34
39
หนองสีดา
18:39
18:40
40
หนองแซง
18:46
18:47
41
หนองกวย
18:51
18:52
42
ชุมทางบ้านภาชี
18:59
19:00
43
อยุธยา
19:24
19:25
44
บางปะอิน
19:37
19:38
45
เชียงราก
19:57
19:58
46
รังสิต
20:06
20:07
47
ดอนเมือง
20:16
20:17
48
หลักสี่
20:24
20:25
49
บางเขน
20:32
20:33
50
นิคมรถไฟ กม.11
20:39
20:40
51
ชุมทางบางซื่อ
20:44
20:49
52
สามเสน
20:54
20:56
53
กรุงเทพ
21:10
21:10