เยี่ยมชมวันนี้  544 [ ทั้งหมด 7,058,637 ]
ตรวจสอบวันนี้ 949 [ ทั้งหมด 12,125,459 ]
Thai English
ขบวน
173
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
17.35
2
สามเสน
17.49
17.51
3
ชุมทางบางซื่อ
17.58
18.08
4
บางบำหรุ
18.24
18.25
5
ศาลายา
18.42
18.43
6
นครปฐม
19.10
19.12
7
บ้านโป่ง
19.32
19.33
8
ราชบุรี
20.06
20.07
9
เพชรบุรี
20.53
20.54
10
หัวหิน
21.51
21.54
11
วังก์พง
22.13
22.14
12
ประจวบคีรีขันธ์
23.16
23.17
13
บ้านกรูด
00.24
00.31
14
บางสะพานใหญ่
00.47
00.48
15
บางสะพานน้อย
01.04
01.05
16
มาบอำมฤต
01.36
01.38
17
ชุมพร
02.48
02.58
18
สวี
03.30
03.31
19
หลังสวน
04.01
04.02
20
ละแม
04.23
04.24
21
ท่าชนะ
04.48
04.49
22
ไชยา
05.10
05.11
23
สุราษฎร์ธานี
05.48
06.03
24
บ้านนา
06.30
06.31
25
ห้วยมุด
06.39
06.40
26
นาสาร
06.45
06.46
27
พรุพี
06.58
06.59
28
บ้านส้อง
07.09
07.10
29
ทานพอ
07.34
07.35
30
ฉวาง
07.41
07.42
31
คลองจันดี
07.48
07.49
32
นาบอน
08.05
08.06
33
ชุมทางทุ่งสง
08.22
08.32
34
ชุมทางเขาชุมทอง
09.08
09.09
35
บ้านทุ่งหล่อ
09.21
09.22
36
โคกคราม
09.27
09.28
37
นครศรีธรรมราช
09.55