เยี่ยมชมวันนี้  389 [ ทั้งหมด 8,600,283 ]
ตรวจสอบวันนี้ 601 [ ทั้งหมด 14,656,208 ]
Thai English
ขบวน
173
ประเภทรถ
เร็ว
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
17:35
2
สามเสน
17:49
17:51
3
ชุมทางบางซื่อ
17:58
18:08
4
บางบำหรุ
18:24
18:25
5
ศาลายา
18:42
18:43
6
นครปฐม
19:10
19:12
7
บ้านโป่ง
19:32
19:33
8
ราชบุรี
20:06
20:07
9
เพชรบุรี
20:53
20:54
10
หัวหิน
21:51
21:54
11
วังก์พง
22:13
22:14
12
ประจวบคีรีขันธ์
23:16
23:17
16
บ้านกรูด
0:24
0:25
17
บางสะพานใหญ่
0:47
0:48
18
บางสะพานน้อย
1:04
1:05
19
มาบอำมฤต
1:36
1:37
22
ชุมพร
2:48
2:58
23
สวี
3:30
3:31
24
หลังสวน
4:01
4:02
25
ละแม
4:23
4:24
26
ท่าชนะ
4:48
4:49
27
ไชยา
5:10
5:11
28
สุราษฎร์ธานี
5:48
6:03
29
บ้านนา
6:30
6:31
30
ห้วยมุด
6:39
6:40
31
นาสาร
6:45
6:46
32
พรุพี
6:58
6:59
33
บ้านส้อง
7:09
7:10
34
ทานพอ
7:34
7:35
35
ฉวาง
7:41
7:42
36
คลองจันดี
7:48
7:49
37
นาบอน
8:05
8:06
38
ชุมทางทุ่งสง
8:22
8:32
39
ชุมทางเขาชุมทอง
9:08
9:09
41
โคกคราม
9:27
9:28
42
นครศรีธรรมราช
9:55
00:00