เยี่ยมชมวันนี้  2,277 [ ทั้งหมด 9,316,195 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,673 [ ทั้งหมด 15,811,016 ]
Thai English
ขบวน
21
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
5:45
2
สามเสน
5:57
5:59
3
ชุมทางบางซื่อ
6:04
6:06
4
บางเขน
6:12
6:13
5
หลักสี่
6:18
6:19
6
ดอนเมือง
6:27
6:29
7
รังสิต
6:36
6:37
8
อยุธยา
6:58
6:59
9
ชุมทางบ้านภาชี
7:15
7:16
10
สระบุรี
7:33
7:34
11
ชุมทางแก่งคอย
7:44
7:45
12
ปากช่อง
8:52
8:53
13
นครราชสีมา
10:01
10:11
14
ชุมทางถนนจิระ
10:17
10:18
15
ลำปลายมาศ
11:13
11:14
16
บุรีรัมย์
11:34
11:37
17
กระสัง
11:53
11:54
18
สุรินทร์
12:09
12:11
19
ศีขรภูมิ
12:32
12:33
20
อุทุมพรพิสัย
13:01
13:02
21
ศรีสะเกษ
13:18
13:20
22
กันทรารมย์
13:38
13:39
23
อุบลราชธานี
14:00
14:00