เยี่ยมชมวันนี้  2,505 [ ทั้งหมด 9,316,423 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,026 [ ทั้งหมด 15,811,369 ]
Thai English
ขบวน
22
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
14:50
2
กันทรารมย์
15:11
15:12
3
ศรีสะเกษ
15:29
15:31
4
อุทุมพรพิสัย
15:47
15:48
5
ศีขรภูมิ
16:15
16:16
6
สุรินทร์
16:37
16:41
7
กระสัง
16:55
16:56
8
บุรีรัมย์
17:12
17:15
9
ลำปลายมาศ
17:34
17:35
10
ชุมทางถนนจิระ
18:30
18:31
11
นครราชสีมา
18:36
18:47
12
ปากช่อง
19:47
19:48
13
ชุมทางแก่งคอย
20:52
20:53
14
สระบุรี
21:04
21:05
15
ชุมทางบ้านภาชี
21:24
21:25
16
อยุธยา
21:41
21:42
17
รังสิต
22:08
22:09
18
ดอนเมือง
22:15
22:16
19
หลักสี่
22:21
22:22
20
บางเขน
22:27
22:28
21
ชุมทางบางซื่อ
22:37
22:39
22
สามเสน
22:44
22:45
23
กรุงเทพ
22:55
22:55