เยี่ยมชมวันนี้  5,076 [ ทั้งหมด 9,163,859 ]
ตรวจสอบวันนี้ 8,072 [ ทั้งหมด 15,558,424 ]
Thai English
ขบวน
25
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ CNR
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - หนองคาย
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
20:00
2
สามเสน
20:12
20:14
3
ชุมทางบางซื่อ
20:21
20:23
4
บางเขน
20:34
20:35
5
หลักสี่
20:41
20:42
6
ดอนเมือง
20:48
20:50
7
รังสิต
21:00
21:01
8
อยุธยา
21:40
21:41
10
สระบุรี
22:22
22:23
11
ชุมทางแก่งคอย
22:33
22:35
12
ชุมทางบัวใหญ่
02:40
02:50
13
เมืองพล
03:16
03:17
14
บ้านไผ่
03:40
03:43
15
ขอนแก่น
04:17
04:19
16
น้ำพอง
04:46
04:47
17
กุมภวาปี
05:23
05:24
18
อุดรธานี
05:53
05:58
19
หนองคาย
06:45
00:00