เยี่ยมชมวันนี้  3,148 [ ทั้งหมด 9,292,321 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,941 [ ทั้งหมด 15,771,826 ]
Thai English
ขบวน
355
ประเภทรถ
พิเศษชานเมือง
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
16:40
2
ยมราช
16:45
16:46
3
โรงพยาบาลรามาธิบดี
16:50
16:51
4
สามเสน
16:53
16:54
5
ชุมทางบางซื่อ
16:59
17:00
6
บางบำหรุ
17:15
17:16
7
ชุมทางตลิ่งชัน
17:21
17:22
8
พุทธมณฑล สาย 2
17:26
17:27
9
ศาลาธรรมสพน์
17:30
17:31
10
ศาลายา
17:35
17:36
11
วัดสุวรรณ
17:40
17:41
12
คลองมหาสวัสดิ์
17:44
17:45
13
วัดงิ้วราย
17:48
17:49
14
นครชัยศรี
17:53
17:54
15
ท่าแฉลบ
17:58
17:59
16
ต้นสำโรง
18:02
18:03
17
นครปฐม
18:07
18:09
18
พระราชวังสนามจันทร์
18:11
18:12
19
โพรงมะเดื่อ
18:16
18:19
20
คลองบางตาล
18:23
18:24
21
ชุมทางหนองปลาดุก
18:28
18:29
22
ทุ่งบัว
18:57
18:58
23
โรงเรียนการบิน
19:08
19:09
24
ศรีสำราญ
19:29
19:30
25
ดอนทอง
19:40
19:41
26
สุพรรณบุรี
20:04
00:00