เยี่ยมชมวันนี้  3,074 [ ทั้งหมด 6,022,695 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,652 [ ทั้งหมด 10,323,884 ]
Thai English
ขบวน
36
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
บัตเตอร์เวอร์ธ
13:15
2
ปาดังเบซาร์
17.40
3
คลองแงะ
18.06
18.07
4
ชุมทางหาดใหญ่
18.30
18.45
5
พัทลุง
20.17
20.19
6
ชุมทางทุ่งสง
21.57
22.07
7
สุราษฎร์ธานี
23.54
23.57
8
ชุมพร
02.23
02.34
9
บางสะพานใหญ่
04.03
04.04
10
หัวหิน
06.26
06.29
11
เพชรบุรี
07.26
07.27
12
ราชบุรี
08.12
08.13
13
นครปฐม
09.01
09.03
14
ศาลายา
09.30
09.31
15
บางบำหรุ
09.49
09.50
16
ชุมทางบางซื่อ
10.06
10.08
17
สามเสน
10.15
10.17
18
กรุงเทพ
10.30