เยี่ยมชมวันนี้  3,644 [ ทั้งหมด 7,170,432 ]
ตรวจสอบวันนี้ 6,251 [ ทั้งหมด 12,315,433 ]
Thai English
ขบวน
37
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
15.10
2
สามเสน
15.23
15.25
3
ชุมทางบางซื่อ
15.32
15.34
4
บางบำหรุ
15.50
15.51
5
ศาลายา
16.08
16.09
6
นครปฐม
16.36
16.38
7
บ้านโป่ง
16.57
16.58
8
ราชบุรี
17.29
17.30
9
เพชรบุรี
18.14
18.15
10
หัวหิน
19.10
19.13
11
วังก์พง
19.32
19.33
12
ประจวบคีรีขันธ์
20.35
20.36
13
บางสะพานใหญ่
21.42
21.43
14
ชุมพร
23.15
23.24
15
สุราษฎร์ธานี
2.00
02.03
16
ชุมทางทุ่งสง
3.50
04.00
17
ชะอวด
5.03
05.04
18
พัทลุง
5.46
05.48
19
บางแก้ว
6.16
06.17
20
ชุมทางหาดใหญ่
7.20
07.35
21
จะนะ
8.11
08.12
22
ปัตตานี
8.56
08.58
23
ยะลา
9.26
09.29
24
รือเสาะ
10.02
10.03
25
ตันหยงมัส
10.31
10.33
26
สุไหงปาดี
11.04
11.06
27
สุไหงโก-ลก
11.20