เยี่ยมชมวันนี้  2,850 [ ทั้งหมด 9,292,023 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,464 [ ทั้งหมด 15,771,349 ]
Thai English
ขบวน
37
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
15:10
2
สามเสน
15:23
15:25
3
ชุมทางบางซื่อ
15:32
15:34
4
บางบำหรุ
15:50
15:51
5
ศาลายา
16:08
16:09
6
นครปฐม
16:36
16:38
7
บ้านโป่ง
16:57
16:58
8
ราชบุรี
17:29
17:30
9
เพชรบุรี
18:14
18:15
10
หัวหิน
19:10
19:13
11
วังก์พง
19:32
19:33
12
ประจวบคีรีขันธ์
20:35
20:36
13
บางสะพานใหญ่
21:42
21:43
15
ชุมพร
23:15
23:24
18
สุราษฎร์ธานี
2:00
2:03
19
ชุมทางทุ่งสง
3:50
4:00
20
ชะอวด
5:03
5:04
21
พัทลุง
5:46
5:48
22
บางแก้ว
6:16
6:17
23
ชุมทางหาดใหญ่
7:20
7:35
24
จะนะ
8:11
8:12
25
ปัตตานี
8:56
8:58
26
ยะลา
9:26
9:29
27
รือเสาะ
10:02
10:03
28
ตันหยงมัส
10:31
10:33
29
สุไหงปาดี
11:04
11:06
30
สุไหงโก-ลก
11:20
00:00