เยี่ยมชมวันนี้  2,457 [ ทั้งหมด 7,274,892 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,124 [ ทั้งหมด 12,490,405 ]
Thai English
ขบวน
42
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
ยะลา - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
ยะลา
14:55
2
ปัตตานี
15:18
15:19
3
ชุมทางหาดใหญ่
16:18
16:23
4
พัทลุง
17:34
17:36
5
ชุมทางทุ่งสง
18:58
19:03
6
คลองจันดี
19:24
19:25
7
บ้านส้อง
19:49
19:50
8
นาสาร
20:04
20:05
9
สุราษฎร์ธานี
20:31
20:41
10
ไชยา
21:07
21:08
11
หลังสวน
21:51
21:52
12
ปากตะโก
22:04
22:08
13
สวี
22:20
22:21
14
ชุมพร
22:43
22:49
15
ปะทิว
23:09
23:10
17
บางสะพานใหญ่
0:18
0:19
18
ดอนทราย
0:38
0:41
20
ประจวบคีรีขันธ์
1:16
1:17
21
วังก์พง
2:02
2:03
22
หัวหิน
2:18
2:22
23
เพชรบุรี
3:08
3:10
24
ราชบุรี
3:48
3:50
25
บ้านโป่ง
4:18
4:19
26
นครปฐม
4:36
4:38
27
ศาลายา
5:01
5:02
28
บางบำหรุ
5:16
5:18
29
ชุมทางบางซื่อ
5:33
5:35
30
สามเสน
5:41
5:43
31
กรุงเทพ
5:55
5:55