เยี่ยมชมวันนี้  2,466 [ ทั้งหมด 6,950,231 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,170 [ ทั้งหมด 11,943,042 ]
Thai English
ขบวน
42
ประเภทรถ
ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
ยะลา - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
ยะลา
14.55
2
ปัตตานี
15.18
15.19
3
ชุมทางหาดใหญ่
16.18
16.23
4
พัทลุง
17.34
17.36
5
ชุมทางทุ่งสง
18.58
19.03
6
คลองจันดี
19.24
19.25
7
บ้านส้อง
19.49
19.50
8
นาสาร
20.04
20.05
9
สุราษฎร์ธานี
20.31
20.41
10
ไชยา
21.07
21.08
11
หลังสวน
21.51
21.52
12
สวี
22.20
22.21
13
ชุมพร
22.43
22.49
14
ปะทิว
23.09
23.10
15
มาบอำมฤต
23.30
23.38
16
บางสะพานใหญ่
00.18
00.19
17
ประจวบคีรีขันธ์
01.16
01.17
18
วังก์พง
02.02
02.03
19
หัวหิน
02.18
02.22
20
เพชรบุรี
03.08
03.10
21
ราชบุรี
03.48
03.50
22
บ้านโป่ง
04.18
04.19
23
นครปฐม
04.36
04.38
24
ศาลายา
05.01
05.02
25
บางบำหรุ
05.16
05.18
26
ชุมทางบางซื่อ
05.33
05.35
27
สามเสน
05.41
05.43
28
กรุงเทพ
05.55