เยี่ยมชมวันนี้  2,217 [ ทั้งหมด 9,316,135 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,585 [ ทั้งหมด 15,810,928 ]
Thai English
ขบวน
67
ประเภทรถ
ด่วน
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
21:30
2
สามเสน
21:40
21:42
3
ชุมทางบางซื่อ
21:46
21:48
4
บางเขน
21:56
21:57
5
หลักสี่
22:02
22:03
6
ดอนเมือง
22:08
22:09
7
รังสิต
22:18
22:19
8
อยุธยา
22:50
22:51
9
ชุมทางบ้านภาชี
23:09
23:10
10
สระบุรี
23:32
23:33
11
ชุมทางแก่งคอย
23:44
23:46
12
ปากช่อง
1:02
1:05
15
นครราชสีมา
2:36
2:46
16
ชุมทางถนนจิระ
2:50
2:51
17
ลำปลายมาศ
3:58
3:59
18
บุรีรัมย์
4:26
4:29
19
กระสัง
4:48
4:49
20
สุรินทร์
5:08
5:10
21
ศีขรภูมิ
5:38
5:39
22
สำโรงทาบ
5:55
5:56
23
ห้วยทับทัน
6:05
6:06
24
อุทุมพรพิสัย
6:17
6:19
25
ศรีสะเกษ
6:41
6:44
26
กันทรารมย์
7:09
7:13
28
อุบลราชธานี
7:50
7:50