เยี่ยมชมวันนี้  2,320 [ ทั้งหมด 9,316,238 ]
ตรวจสอบวันนี้ 3,735 [ ทั้งหมด 15,811,078 ]
Thai English
ขบวน
68
ประเภทรถ
ด่วน
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
อุบลราชธานี
19:30
2
กันทรารมย์
19:59
20:00
3
ศรีสะเกษ
20:24
20:28
4
อุทุมพรพิสัย
20:45
20:46
5
ห้วยทับทัน
20:58
20:59
6
สำโรงทาบ
21:09
21:10
7
ศีขรภูมิ
21:27
21:28
8
สุรินทร์
21:58
22:01
9
กระสัง
22:22
22:23
10
บุรีรัมย์
22:42
22:45
11
ลำปลายมาศ
23:11
23:12
12
ชุมทางถนนจิระ
0:19
0:20
13
นครราชสีมา
0:26
0:36
16
ปากช่อง
2:14
2:17
17
ชุมทางแก่งคอย
3:34
3:35
18
สระบุรี
3:53
3:54
19
ชุมทางบ้านภาชี
4:32
4:33
20
อยุธยา
4:57
4:58
21
รังสิต
5:37
5:38
22
ดอนเมือง
5:48
5:50
23
หลักสี่
5:56
5:57
24
บางเขน
6:03
6:04
25
ชุมทางบางซื่อ
6:14
6:18
26
สามเสน
6:23
6:25
27
กรุงเทพ
6:40
6:40