เยี่ยมชมวันนี้  3,651 [ ทั้งหมด 7,170,439 ]
ตรวจสอบวันนี้ 6,262 [ ทั้งหมด 12,315,444 ]
Thai English
ขบวน
85
ประเภทรถ
ด่วน
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
19.30
2
สามเสน
19.44
19.46
3
ชุมทางบางซื่อ
19.53
19.55
4
บางบำหรุ
20.11
20.12
5
ศาลายา
20.29
20.30
6
นครปฐม
20.57
20.59
7
ราชบุรี
21.49
21.50
8
เพชรบุรี
22.35
22.36
9
หัวหิน
23.33
23.36
10
ประจวบคีรีขันธ์
01.01
01.02
11
บางสะพานใหญ่
02.31
02.32
12
ชุมพร
04.13
04.23
13
หลังสวน
05.25
05.26
14
ไชยา
06.28
06.29
15
สุราษฎร์ธานี
07.06
07.16
16
นาสาร
07.54
07.55
17
บ้านส้อง
08.15
08.16
18
ฉวาง
08.46
08.47
19
คลองจันดี
08.54
08.55
20
นาบอน
09.11
09.12
21
ชุมทางทุ่งสง
09.27
09.32
22
ชุมทางเขาชุมทอง
10.09
10.10
23
นครศรีธรรมราช
10.55