เยี่ยมชมวันนี้  646 [ ทั้งหมด 8,732,813 ]
ตรวจสอบวันนี้ 1,021 [ ทั้งหมด 14,874,050 ]
Thai English
ขบวน
85
ประเภทรถ
ด่วน
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
19:30
2
สามเสน
19:44
19:46
3
ชุมทางบางซื่อ
19:53
19:55
4
บางบำหรุ
20:11
20:12
5
ศาลายา
20:29
20:30
6
นครปฐม
20:57
20:59
7
ราชบุรี
21:49
21:50
8
เพชรบุรี
22:35
22:36
9
หัวหิน
23:33
23:36
11
ประจวบคีรีขันธ์
1:01
1:02
15
บางสะพานใหญ่
2:31
2:32
18
ชุมพร
4:13
4:23
19
หลังสวน
5:25
5:26
20
ไชยา
6:28
6:29
21
สุราษฎร์ธานี
7:06
7:16
22
นาสาร
7:54
7:55
23
บ้านส้อง
8:15
8:16
24
ทานพอ
8:38
8:39
25
ฉวาง
8:46
8:47
26
คลองจันดี
8:54
8:55
27
นาบอน
9:11
9:12
28
ชุมทางทุ่งสง
9:27
9:32
29
ชุมทางเขาชุมทอง
10:09
10:10
30
นครศรีธรรมราช
10:55
00:00